Randi Annie Strand

Randi Annie Strand (1962)er født i Ytre Namdal bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet fra
Høgskolen for Kunsthandverk og Design, med hovedfag i grafikk i -92, og Kunstakademiet i
Lisboa. Skrift, språk og sanseerfaringer er sentrale elementer i hennes arbeider. Om sitt
kunstnerskap sier hun at hun forsøker å utforske forholdet mellom våre sanser. Erfaringer
fra arbeid med både blinde og døve har gitt henne spesiell interesse for forskjellige typer
kommunikasjon. Hun arbeider med ulike medier og teknikker; kunstnerbøker, grafikk,
installasjon, landart, foto og video. Randi Annie Strand hatt mange separat- og
kollektivutstillinger i inn- og utland, og er innkjøpt av bl.a. Nasjonalgalleriet og KODE
kunstmuseum. Arabesk fikk kritikerprisen i 2017.

PRISER

2017 Kritikerprisen, Trøndelagsutstillingen 2017, for ARABESK (film)
2013 “Ordknappen”, Leser søker bok, for Berøringsstrofer
2003 Kritikerprisen, Trøndelagsutstillingen 2003, for bilder i fotoserien Memoria
1998 Diplom, 11th Tallin Print Triennial
1995 Diplom for “ORDAKT”, Grafill, Årets vakreste bøker

randi arabesk