ELEVARBEIDER

Her kan du finne eksempler på arbeider som lærere og elever har sendt inn: arbeider inspirert av de digitale utstillingene, forslag til andre oppgaver, tekst, foto eller film.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker å lage en digital utstilling med elevarbeid eller har eksempler du vil dele med andre her.

Kunst i Skolen, kis@kunstiskolen.no, tlf 23358930.