Se elevarbeider og utstillinger her

Her kan du finne eksempler på arbeider sendt inn av barnehager, skoler, kulturskoler, lærere og elever.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å lage en digital utstilling med barnas eller elevenes egne arbeid eller har eksempler du vil dele med andre.

Kunst i Skolen, kis@kunstiskolen.no, tlf 23358930