FORNEBU – MED MITT BLIKK

Våren 2022 var elever på 9. trinn på Hundsund ungdomsskole, Fornebu, med på en kunstvandring. På vandringen tok de foto som representerer livet på Fornebu. Vandringen er inspirert av heftet “Kunsten på Fornebu”.

Skoleåret 2022/23 er elever på 8. trinn med på prosjektet “Ta i bruk den nære kunsten – Fornebu”. Elevene tar i bruk den nære kunsten på området rundt skolen, og skaper sine egne grafiske uttrykk, inspirert av kunsten de har sett. Kunstner og veileder i prosjektet er Hildur Bjørnsdottir.

Prosjektet er et samarbeid mellom Hundsund ungdomsskole, Hildur Bjørnsdottir, Fornebupiloten og Kunst i Skolen.

Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen.