MED NATUREN I SIKTE – BOGSTAD OG SØRKEDALEN

Foto av lærere ved Bogstad og Sørkedalen skoler, våren 2023