SAMTALER OM SAMTIDSKUNST

Et undervisningsopplegg om samtidskunst

Kunst i Skolen har i samarbeid med Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) utarbeidet et undervisningsopplegg om samtidskunst.

Opplegget tar utgangspunkt i 23 avfotograferte verk som representerer ulike typer samtidskunst, fra tegning, foto og maleri til store installasjoner og konseptuelle verk.

Til hvert bilde følger det en kort informasjon om kunstneren og det aktuelle verket, sammen med forslag til spørsmål som kan danne utgangspunkt for samtale. Utvalgte verk har også forslag til praktiske oppgaver.