TA I BRUK DEN NÆRE KUNSTEN

Kunst i Skolen og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen ønsker å inspirere til en bevisstgjøring ved skolene: Hvilke kunstverk finnes på din skole, og hvordan kan den vitaliseres? Kan kunsten få sin naturlige plass både i skolebygningen og i undervisningen?

Kunst kan i tillegg til å gi opplevelser og inspirasjon, også fungere som et helt unikt pedagogisk verktøy i arbeid med ulike fag og tema i undervisningen. Dette heftet vil forhåpentligvis inspirere til at du som lærer skaffer deg en oversikt over kunsten som finnes på din skole og bruker den mer aktivt. Vi tror at den nære kunsten er en verdifull, men lite utnyttet ressurs!

“Ta i bruk den nære kunsten” tar utgangspunkt i en rekke skolebesøk fra nord til sør. Kartleggingen er gjort av Kunst i Skolen med støtte fra Samarbeidsforum for estetiske fag (SEF).

Heftet kan lastes ned gratis her!