IDÉBOK I TRYKK, MØNSTER OG DESIGN

Dette er en idébok som viser forskjellige eksempler på enkle trykkteknikker. Tekst og bilder er av Hilde Degerud Jahr.

Utgitt av Kunst i Skolen 2013. Fotografier, illustrasjoner eller tekst må ikke reproduseres eller benyttes i andre sammenhenger