Theodor Kittelsen (1857-1914)

Tegner, maler og eventyrforteller

  

I anledning Theodor Kittelsens 150-års jubileum i 2007 lagde Kunst i Skolen en presentasjon av
kunstneren og hans liv.
Bildepresentasjonen inneholder 2 bildefiler og lærerveiledning med forslag til elevoppgaver.
Malerier: Den ene bildefilen inneholder 19 av Kittelsens kjente og mindre kjente malerier, akvareller og
tegninger.
Lauvlia: I den andre bildefilen presenteres Kittelsens eventyrhjem, Lauvlia. Fotografiene fra Lauvlia er
fra Kittelsens egen tid og fra Lauvlia slik kunstnerhjemmet fremstår i dag. Denne er laget i samarbeid
med selskapet Th. Kittelsens hjem Lauvlia IKS, som i dag drifter stedet. Se mer på
www.kunstnerhjem.net.