Natur i kunsten

   

Mennesker har uttrykt seg gjennom å tegne og male i tusenvis av år. Allerede de første forsøkene på
å avbilde noe, handlet om det som er nært oss – naturen. Bilder av mennesker som jakter på dyr, ble
tegnet for over 30 000 år siden, på veggene i Chauvetgrotten i Sør-Frankrike. Naturen som motiv har
alltid hatt stor plass i kunsten hos alle folkeslag. Målet med denne presentasjonen er at elevene skal
bli kjent med hvordan kunstnerne til forskjellige tider har skildret den norske naturen. Vi beveger oss
fra det realistiske landskapsmaleriet fra 1800-tallet til dagens kunst med alle sine forskjellige teknikker
og uttrykksformer.
Bildepresentasjonen inneholder bildefil og lærerveiledning med tekst til hvert bilde og forslag til
elevoppgaver.