Bli medlem og få tilgang

For å få tilgang til de digitale utstillingene, og det pedagogiske opplegget som hører til, må barnehagen/skolen/kulturskolen/utdanningsinstitusjonen være medlem av Kunst i Skolen.

Medlemsbetingelser og priser finner du her: https://www.kunstiskolen.no/bli-medlem