Lærerveiledning – Odyssey

Ai Weiwei er en av Kinas mest kjente kunstnere. Han har gjennom hele sin karriere markert
seg som en aktivist med et stort engasjement for menneskerettighetene både i sitt eget
hjemland og internasjonalt. Hans kunstnerskap har ført til både fengsling og utreiseforbud,
men det har ikke endret hans humanistiske og politiske prosjekt.

I 2015 tilbrakte Ai Weiwei og hans team mange uker i over 40 forskjellige flyktningeleire rundt
i verden i forbindelse med opptakene til dokumentarfilmen Human Flow. Han kom nært
inn på livet til tusenvis av mennesker som levde i stor usikkerhet under uverdige livsvilkår.
Fulle leire, dårlige boliger, mangelfulle sanitære forhold, og et liv der alt er satt på vent,
preger livet til de som har måttet forlate sine hjem. Ai Weiwei mener verden lukker øynene
for den store krisen som utspiller seg. Gjennom intervjuer, foto, film og forskjellige
kunstuttrykk, har han vist verden hva det vil si å være et menneske på flukt.

Astrup Fernely har kjøpt inn verkene Odyssey og Tyres. De ble laget som en reaksjon på det
kunstneren hadde opplevd under sitt opphold blant flyktninger på Lesbos i Hellas.

Odyssey består av store tapeter som har vært vist på både vegger og gulv i forskjellige
museer. Tapetet viser bilder som beskriver seks tematikker: krig, krigens ruiner,
flyktningenes reiser, overfarten over havet, flyktningeleirene samt demonstrasjoner og
protester. De lange bilderekkene er inspirert av både gresk vasemaleri og egyptisk
gravmaleri. Vi kan også se spor av mesopotamisk kunst. Den historiske forankringen viser at
mennesker på vandring ikke er noe nytt fenomen. Trådene trekkes til tilbake til både Det
gamle testamentet og gresk mytologi.
Skildringene ligner tegneserier, og vi kjenner igjen scener og plakater fra internett og
nyhetssendinger. Som betraktere trekkes vi inn i fortellingene som gjentas på ulike måter.
Antikkens Hellas var i antikken kjent som demokratiets vugge. Ai Weiwei viser oss tragedien
som er blitt en del av dagens Hellas.

Verket Tyres er plassert på gulvet i rommet i Astrup Fearnley. Det består av 12 gjengivelser
av livbøyer laget av marmor i forskjellige farger. Livbøyene ligner de som skylles opp på
strendene etter at båter fullastet med flyktninger har forlist på havet. Bøyene er ment å
redde liv, men her vitner de også om de farene flyktningene utsettes for og hvor liten
betydning en livbøye har i denne store tragedien.


KORT OM KUNSTNEREN AI WEIWE

Ai Weiwei ble født i 1957. Faren var en kjent poet som under kulturrevolusjonen ble sendt ut
på landsbygda. Da Ai Weiwei var fem år vendte de tilbake til Beijing. I 1978 begynte han på
filmskolen der. I1981 dro Ai Weiwei til USA og var blant de første studentene som fikk lov til
å reise utenlands for å studere. I NY ble han kjent med kunstnere som Alen Ginsberg, Andy
Warhol og Marcel Duchamp og arbeidet med performancekunst og readymades. Han gjorde
seg spesielt bemerket da han knuste en 2000 år gammel urne og dokumenterte det hele
med en fotoserie. I 1993 returnerte han til Beijing og gikk i gang med sitt kunstneriske
prosjekt. Han åpnet etterhvert eget atelier og etablerte i 2003 arkitektkontoret Fake Design.
Samme år ble han kunstnerisk konsulent da de sveitsiske arkitektene Herzog & de Meuron
fikk oppdraget med å utforme olympiastadionet i Beijing, kjent under navnet Fugleredet.

Hans kunst har variert mellom vakre og følsomme uttrykk til klare og fryktløse politiske
manifestasjoner. Som aktivist har han alltid satt søkelyset på enkeltmenneskets rettigheter.
Gjentatte ganger har han blitt trakassert av de kinesiske myndighetene og holdt fanget uten
dom. Han har vært fengslet og også blitt fratatt pass og muligheten til å reise ut av landet.
I 2015 fikk han Amnesty-prisen sammen med visesangeren Joan Baez. Ai Weiwei fikk den for
sitt eksepsjonelle lederskap i kampen for menneskerettigheter gjennom sitt liv og virke.

Aktuelle lenker:
http://www.aiweiwei.com
https://snl.no/Ai_Weiwei
https://no.wikipedia.org/wiki/Ai_Weiwei
https://en.wikipedia.org/wiki/Ai_Weiwei


INNHOLD I UTSTILLINGEN

Utstillingen presenteres med to innganger:
– en sammenhengende bildevisning der foto av installasjonen viser hvordan verket var
plassert i rommet på Astrup Fearnley Museet i august 2017. Fotoene viser også noen
enkeltscener og detaljer i tapetet.
– en presentasjon av bildene enkeltvis slik at det er tid til å studere detaljene.
Bildene vises etter avtale med Astrup Fearnley museet og kunstneren. En stor takk til begge
for å gi oss tillatelse til å vise dette verket til barn og unge.

Presentasjonen av Ai Weiwei ligger under fanen Kunstnere.
Lærerveiledningen kan lastes ned som PDF nederst på siden.
Under fanen Galleri vil det bli presentert innsendte elevarbeider.


ARBEID MED UTSTILLINGEN

Bildesamtale

 • Se på bildene sammen. Gi elevene åpne spørsmål som starter med
 • Hva ser du? La elevene tømme bildet for alt de ser. Gi dem tid, og la alle få si noe. Ikke begynn med tolkningen på dette tidspunktet. Etter at bilde er nøye analysert, kommer tolkningen.
 • Hva kan dette være? Hva får verket deg til å tenke og føle? Hva tror du kunstneren kan ha ment? Her må forskjellige tolkninger få komme fram, for vi tolker alle ut fra forskjellig bakgrunn og erfaringer. Ingen tolkning er nødvendigvis bedre enn en annen. Det er viktig at det er et klima hvor det er lov å mene forskjellig.
 • Er det noe i bildefortellingen som dere kjenner igjen fra før? Det er mange referanser til tidligere tider/kunst i de ulike scenene. I det som er gjengitt er det både en Pieta (Den sørgende Maria med Jesus), Europa og tyren (I følge gresk mytologi ble Europa ble ført over havet fra Lilleasia kysten til Kreta og grunnla den Minoiske kulturen), og vi ser assyriske og greske soldater med klær og hjelmer slik vi kjenner dem fra vasemalerier og skulptur.
 • Hva kan være grunnen til at kunstneren har valgt å blande ny tid og eldre historie?
 • Finn eksempler på scener som omhandler de seks temaene i framstillingen: krig, krigens ruiner, flyktningenes reiser, overfarten over havet, flyktningeleirene samt demonstrasjoner og protester.
 • Hva ligner denne måten å fortelle en historie på?

Praktiske oppgaver

 • Lag en stor fellesoppgave i klassen. Tegn på liggende A4 format slik at alle arkene kan settes etter hverandre til en historie. Diskuter og bli enige om hva dere vil skildre i bildene. Kanskje dere vil sette sammen forskjellige tematikker slik Ai Weiwei har gjort i sitt verk?
 • Lag en kollasj av nyheter og bilder som omhandler flyktningsituasjonen i verden. Hvordan vil dere sette sammen dette for å gjøre betrakterne interessert i det dere vil fortelle?
 • Lag en tegneserie der du forteller en historie som er viktig for deg.
 • Bruk drama som metode og la elevene dramatisere sekvenser i bildeframstillingen.

Fotografer og dokumenter arbeidet dere gjør og send til kis@kunstiskolen.no. Kunst i Skolen
vil legge ut elevarbeider under fanen Galleri.


BAKGRUNNSTOFF OM FLYKTINGER

Rundt 60 millioner mennesker er på flukt i verden (2018), viser en rapport fra FNs
høykommisær for flyktninger. Det er en dobling på 20 år. De største flyktningstrømmene
kommer fra Syria, Irak og Afganistan, men stadig flere reiser fra afrikanske land.
Folk flykter fra hjemmene sine på grunn av krig og konflikter. Mange må også flykte fordi de
blir forfulgt på grunn av sin tro eller sine meninger.
Rundt halvparten av flyktningene er barn. De har opplevd å måtte flykte under dramatiske
omstendigheter og mistet alt de eier. Ofte kan de ha sett mennesket bli drept eller såret i
krigshandlinger, og de kan ha blitt skilt fra foreldre og familien sin.
Mange har måttet flykte flere ganger, og bare halvparten av flyktningene har tilbud om skole
og utdanning. Noe som går ekstra hard utover jentene.
Barn som er på flukt er sårbare i forhold til overgrep og menneskehandel.

Hva er en flyktning?
FNs flyktningkonvensjon definerer hva en flyktning er. Der står det at du er en flyktning hvis:
1. du er utenfor ditt eget hjemland
2. du ikke kan eller tør få beskyttelse i, eller returnere til, ditt eget hjemland
3. dette er fordi du frykter forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i
en sosial gruppe, eller politiske meninger i ditt eget hjemland.

Det betyr at det kun er personer som har forlatt hjemlandet sitt som regnes som flyktninger i
internasjonal rett.

I dag er mange mennesker på flukt i sitt eget land. Disse kalles internt fordrevne.

Mennesker som er blitt godkjent som flyktninger av FN venter gjerne i en flyktningleir til de
får reise til sitt tildelte land. Disse kalles overføringsflyktninger.

Mange mennesker tvinges til å flytte som følge av ekstreme klima- og miljøendringer. De har
problemer juridisk da de ikke oppfyller FNs definisjon av hva en flyktning er. Men, de er i
ferd med å bli godkjent som en egen kategori og kalles miljøfordrevne.

Hva er en asylsøker?
En asylsøker kommer alene til et land og ber om på å få bo trygt og bli beskyttet mot
forfølgelse. De fleste bor på et asylmottak og må vente der til deres asylsøknad er behandlet.
Noen av de som søker om asyl oppfyller FNs krav om å bli godkjent som flyktning. En som
skal søke om asyl må gjøre det i det første landet det kommer til.

Hvis ikke søknaden blir innvilget blir søkeren returnert tilbake til der han/hun kommer fra
eller det landet han/hun først kom til. Noen kan få innvilget asyl av humanitære årsaker.


LENKER

Redd Barna
https://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barn-i-norge/asyl-og-flyktningbarn

Flyktninghjelpen
https://www.flyktninghjelpen.no

FN-sambandet
https://www.fn.no/Tema/Flyktninger

Kaja Polmars animasjonsfilm om en asylsøker
https://www.youtube.com/watch?v=Iav34DeRyfc

Amnesty
https://www.amnesty.no/tema/flyktninger-fra-syria

Ung.no
https://www.ung.no/asyl/3937_Viktige_begreper_om_flyktninger_og_asyl.html

Animasjonsfilm om flyktninger FN-sambandet, Norge
Hvordan fungerer FNs flyktningkonvensjon? Hva er en asylsøker og hva er kvoteflyktning?
https://www.youtube.com/watch?v=ByM4771rJJ8

Animasjonsfilm fra KS om ankomst, mottak og bosetting av flyktninger
https://www.youtube.com/watch?v=pD5nSpbzfJw