Edvard Munch (1863-1944)

“Jeg maler ikke det jeg ser, men det jeg så”

I denne bildepresentasjonen presenteres 22 av Munchs bilder. Gjennom de utvalgte bildene vil elevene få et innblikk i ulike faser av Munchs kunstnerskap som igjen er nært knyttet til ulike faser av hans liv. Gjennom inspirasjonen han hentet fra sitt eget liv, viser Munch oss temaer som føles nære for de aller fleste mennesker.

Lærerveiledningen har bakgrunnsstoff til bildene, spørsmål til samtale og praktiske elevoppgaver.

Målgruppe:
Bildepresentasjonen passer fra 5. trinn og oppover.
Bildefil til klasseromsundervisning kan tilpasses til bruk på alle trinn.

Tema og fag: Norsk, samfunnsfag, kunst og håndverk

Presentasjonen kan vises på mobil/nettbrett/pc og kan brukes individuelt. Lærerveiledningen inneholder tekst til hvert bilde og forslag til elevoppgaver. Bildefilen viser alle bildene uten tekst, til bruk i klasseromsundervisning.