Christian Krohg (1852-1925)

Maler av tidens bilde

   

Christian Krohg (1852-1925) er en viktig skikkelse i norsk kunsthistorie. Bildepresentasjonen
inneholder bildefil og lærerveiledning med tekst til hvert bilde og forslag til elevoppgaver.
Elevene får oppleve gode avfotograferinger av kjente malerier som Albertine i politilegens
venteværelse, Kampen for tilværelsen og motivene av familien Gaihede på Skagen. Gjennom maleriet
forteller Krohg om det norske samfunnet på slutten av 1800-tallet. Han ble særlig kjent for å ta opp
samfunnsproblemer til debatt. Presentasjonen er et nyttig læremiddel til bruk i fag som norsk, historie,
samfunnsfag og kunst & håndverk. Til bildene er det skrevet tekster med utfyllende informasjon og
spørsmål som kan være utgangspunkt for videre diskusjon i klasserommet.