Bli kjent med skulptur

Bli kjent med skulptur fokuserer på skulpturen som kunstnerisk uttrykksform. Med utgangspunkt i noen
utvalgte verk får vi en introduksjon til den vestlige billedhuggerkunstens historie, og lærer samtidig
hvordan vi kan bli kjent med skulpturen.

Lærerveiledningen inneholder tekst til hvert bilde og forslag til elevoppgaver. Bildefilen viser alle bildene uten tekst, til bruk i klasseromsundervisning.