Bli kjent med skulptur

 

Skulptur-Lærerveiledning
Skulptur-bildefil.pdf
Bli kjent med skulptur fokuserer på skulpturen som kunstnerisk uttrykksform. Med utgangspunkt i noen
utvalgte verk får vi en introduksjon til den vestlige billedhuggerkunstens historie, og lærer samtidig
hvordan vi kan bli kjent med skulpturen.