60 elever fra klassene MYP4 og MYP5 fra Blindern videregående skole viser grafiske verk og dokumentasjon fra prosjektet “HOPE”. Utstillingen er kuratert av elevene selv. Det var planlagt åpning og visning i Galleri Seilet i november 2020, men utstillingen blir nå i stedet vist her.

Prosjektet er et samarbeid med Visual Arts på Blindern videregående skole, grafiker Marianne Karlsen og Kunst i Skolen. Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsens ordning «Med kunst på programmet».

Her kan du se utstillingen bilde for bilde:

  • Hope- bilde for bilde
  • Hope vegg 2