Værsågod, sitt!

Norsk Design i det 20. århundre

Lysbilde 1   Værsågod_Bildefil_thumb

Velkommen til bords
Værsågod sitt
Hverdagsdesign

Presentasjonen ‘Velkommen til bords’ er et nyttig læremiddel til bruk i fag som norsk, historie,
samfunnsfag og kunst & håndverk. ‘Velkommen til bords’ fokuserer på produkter til bruk ved servering,
såkalt ‘tabletop-produkter’, og ser norsk design i et skandinavisk perspektiv. Til bildene er det skrevet
tekster med utfyllende informasjon og spørsmål som kan være utgangspunkt for videre diskusjon i
klasserommet.
I den andre presentasjonen, ‘Værsågod sitt’, fokuserer vi på norsk møbeldesign på 1900 tallet. Det er
lagt vekt på møblenes form og funksjon, vi ser på den historiske konteksten og sammenlikner med
øvrig europeisk møbeldesign.
I den tredje, ‘Hverdagsdesign’, presenteres forskjellige gjenstander som vi omgir oss med i det
daglige.
Læremiddelpakken inneholder 3 bildepresentasjon med forklarende tekster, lærerveiledning og forslag
til elevoppgaver.