Elevoppgaver – Odyssey

  • Er det noe i bildefortellingen som du kjenner igjen fra før?
  • Hva ligner denne måten å fortelle en historie på?
  • Lag en kollasj av nyheter og bilder som omhandler flyktningsituasjonen i verden. Hvordan vil du sette sammen dette for å gjøre betrakterne interessert i det du vil fortelle?
  • Lag en tegneserie der du forteller en historie som er viktig for deg.
  • Lag en stor fellesoppgave i klassen. Tegn på liggende A4 format slik at alle arkene kan settes etter hverandre til en historie. Diskuter og bli enige om hva dere vil skildre i bildene. Kanskje dere vil sette sammen forskjellige tematikker slik Ai Weiwei har gjort i sitt verk?
  • Dramatiser forskjellige sekvenser i bildeframstillingen.