Lærerveiledning til “På sporet av frihet”

Bakgrunn for utstillingen og prosjektet “Tracing freedom”
I 2008 og 2009 tilbrakte fotograf Tom Hatlestad fire måneder på landeveien mellom Norge og Bangladesh. Langs veien spurte han over hundre mennesker han møtte om å definere begrepet frihet. De fikk samme spørsmål, og alle ble fotografert mot samme bakgrunn med samme enkle instruksjon: ”ikke smil og se rett inn i kamera”. Alle skrev også i den samme boka og bidro med samme informasjon: navn, by og land. Tom valgte å gjøre fotoprosjektet på denne måten, fordi han hadde en tanke om at alle menneskene han møtte skulle kunne leses likt, møtes likt, men uten for mange forutinntatte holdninger eller fordommer. 39 av portrettene var med i den store utstillingen Tracing freedom  – På sporet av frihet som nå presenterer 150 personer fra ulike steder.

Utstillingen ble først vist i Dhaka og Katmandu i 2009. Senere ble den redesignet og vist i 2010 på Rådhusplassen i Oslo og flere steder i Vestfold i 2011. Prosjektet er ikke avsluttet, og det kommer stadig nye portretter til. 

Vandreutstilling og digital utstilling
Kunst i Skolen har i samarbeid med kunstneren valgt ut 15 portretter. Disse ble først trykket på store tekstilplakater 1 x 1 meter. Nå er de også blitt til en digital utstilling. Vandreutstillingen kan leies av Kunst i Skolen. Den digitale utstillingen kan brukes av elevene og studentene i selvstendig arbeid, eller i fellesundervisningen.

Tema for utstillingen
Temaet for utstillingen er begrepet frihet. Arbeidet med utstillingen legger opp til at elevene kan undersøke og reflektere over begrepet på flere nivåer: personlig, men også i et filosofisk og samfunnsmessig perspektivt, kulturellt og politisk. Prosjektet er også et interessant eksempel på kunst som bidrar til samfunnskritikk og kunstuttrykk som belyser utfordringer i egen samtid.

Forslag til arbeid med utstillingen
Klikk her for å komme til siden med elevoppgaver.

Refleksjon: Dette er en utstilling som inviterer til refleksjon og engasjement. Når elevene vet litt om bakgrunnen for utstillingen kan de på egenhånd eller i mindre grupper gå igjennom den digitale utstillingen. Spørsmål til refleksjon:

  • Hvordan opplevde elevene utstillingen? 
  • Hvilke beskrivelser av frihetsbegrepet husker de? 
  • Var det en person som gjorde større inntrykk enn andre? Hvorfor? 
  • Legger vi forskjellig innhold i frihetsbegrepet avhengig av hvor vi bor? Årsak til det? 
  • Legger unge og eldre mennesker forskjellig mening i  ordet fred? 

Foto: Det er naturlig å snakke noe om fotografering. På plakatene ser elevene en vanlig måte å lage et portrett på. Objektet ser rett inn i kamera ( kameraet er plassert i øyehøyde) slik at betrakteren etterpå får følelsen av en direkte øyekontakt. Det at bakgrunnen er lik, gjør at det er personene som trer fram, og vi unngår en distraherende tilleggsinformasjon fra miljøet rundt dem.

  • Er det viktig for denne utstillingen at vi får øyekontakt?
  • Hvordan ville vi opplevd fotografiene hvis bakgrunnen var forskjellig? 

I oppgave 1 og 2 er det lagt opp til at eleven selv presentere hva de personlig legger i ordet FRIHET: Hva er frihet for meg? 

Avhengig av alder, tid og utstyr kan denne presentasjonen gjøres på forskjellige måter. Hvis du vil lage en presentasjon av alle svarene er det lurt å tenke på hvordan dette skal se ut og presenteres. Skal det være håndskrift eller et utskriv? Skal det være bilde med tekst under? Skal i så fall alle fotograferes mot lik bakgrunn? Skal det lages en mal, f eks et A4-ark der elevene bruker halve siden til bilde og halve til tekst?  Skal klassene henge opp det de har gjort i eget klasserom eller skal dette bli et stort skoleprosjekt der elevenes presentasjoner henges opp ved siden av de forskjellige plakatene? Eller kan det lages en annen utstilling av elevarbeider. Mest engasjerende for elevene er det hvis de får være med på å bestemme hvordan dette skal gjøres. Da plakatene har tekst på både norsk og engelsk kan også dette være en oppgave for elevene å oversette det de har skrevet. Kanskje det også kan legges inn et tredje språk der det er aktuelt, elevenes ev morsmål. 

Utstilling: Etter at arbeidet er ferdig kan klassen/skolen invitere til utstilling med elevenes egne arbeider. Hvis du vil sette prosjektet inn i en større kontekst, kan elevutstillingen settes opp sammen med vandreutstillingen På sporet av frihet. Det er også mulig å sende inn elevenes arbeider til kis@kunstiskolen.no slik at de kan presenteres i en digital utstilling i Kunst i Skolens digitale kunstrom.

Portretter i kunsten: Utstillingen kan også inspirere til å arbeide med portrett/selvportrett i et videre kunst- og kunsthistorisk perspektiv.  Her kan elevene for eksempel jobbe videre med den digitale utstillingen Common sensibility av Jo Bentdal.