Elevoppgaver – Common Sensibility

Iscenesett deg selv på to foto. Lag to forskjellige framstillinger av deg selv, ett mer formelt
og ett slik du vanligvis liker å presentere deg selv.
Kommenter resultatet.

  • Hvordan opplever du deg selv på bildene?
  • Hvilket bilde gir den mest ærlige framstillingen?

Felles oppgave!
Monter alle bildene samlet på en vegg. Sorter og grupper på ulike måter. Diskuter på hvilke måter opphengingen har betydning for opplevelsen av bildene dere har tatt.

Lag en film der alle bildene er satt sammen.

Lag en digital presentasjon av portretter fra kunsthistorien som appellerer til deg. Hva er
det som gjør at du liker akkurat disse bildene?