FRIHET I FRI STREK – undervisningsopplegg

Dette undervisningsopplegget tar utgangspunkt i utstillingene På sporet av frihet av Tom Hatlestad og Odyssey av Ai Weiwei. På sporet av frihet finnes både som digital utstilling og som vandreutstilling som kan leies.

Målgruppe: 5. klasse – Vg3
Fag/områder: Kunst & håndverk, norsk, samfunnsfag, kunst og visuelle virkemidler, samfunnskunnskap

Opplegget er basert på et elevprosjekt som ble gjennomført på Galleri Seilet i februar og mars 2022. Opplegget ble laget i samarbeid med kunstner og lærer Mona Brekke ved Edvard Munch videregående skole. Da vi startet prosjektet var koronapandemien og de strenge restriksjonene vi hadde levd med i nesten to år, i ferd med å avta. Men midtveis i prosjektet brøt det ut krig i Ukraina, og verden sto atter en gang sto overfor krig, konflikt en voldsom flyktningkrise. Dette relaterer til tematikken for de to utstillingene. Mens Tom Hatlestad er undersøker hva frihet betyr for den enkelte, ønsker Ai Weiwei å sette søkelyset på konsekvenser av krig og konflikt.

Vi spurte elevene: Hva er frihet for deg? Hvordan kan du tegne med din egen strek noe du opplever som frihet?

Bildesamtale

Elevene ser på utstillingene Odyssey og På sporet av frihet. Dette kan gjøres individuelt eller i fellesskap.

Beskriv med en beskrivelse av det du ser.

 • På sporet av frihet:
  • Var det noen av sitatene du la spesielt merke til? Hvilke land representerer menneskene som er intervjuet?
  • Hvilke visuelle virkemidler har Tom Hatlestad brukt i portrettene? Se på bruke av farge, kontraster, perspektiv osv.
 • Odyssey:
  • Se på objektene som ligger på gulvet. Hva tror du de er laget av? Hvilken nytte gjør en livredningsbøya av sten?
  • Hva ser du i tapetene til Ai Weiwei? Kjenner du igjen noen av disse elementene?
  • Er det noe i bildefortellingen som dere kjenner igjen fra før? Det er mange referanser til tidligere tider/kunst i de ulike scenene. I det som er gjengitt er det både en Pieta (Den sørgende Maria med Jesus), Europa og tyren (I følge gresk mytologi ble Europa ble ført over havet fra Lilleasia kysten til Kreta og grunnla den Minoiske kulturen), og vi ser assyriske og greske soldater med klær og hjelmer slik vi kjenner dem fra vasemalerier og skulpturer.
  • Hva kan være grunnen til at kunstneren har valgt å blande ny tid og eldre historie?
  • Finn eksempler på scener som omhandler de seks temaene i framstillingen: krig, krigens ruiner, flyktningenes reiser, overfarten over havet, flyktningeleirene samt demonstrasjoner og protester.
Tegneworkshop

Elevene tegner på store hvite vegger. Her må du tilpasse opplegget til hvilke muligheter dere har for å jobbe i stort format. Alternativt kan veggflater dekkes med papir. Det er et poeng at elevene jobber i stort format, og helst på vegg. Ai Weiwei sitt verk er heldekkende tapeter som er vist på både vegg og gulv. Ved å jobbe sammen om en vegg, må elevene samarbeide for å skape helhet i verket.

Etter en samtale om frihets-begrepet, begynte elevene å tegne. De kan starte med å skisse eller tegne rett på veggen.

Del 1: Elevene velger å jobbe på egen hånd, eller om de vil samarbeid. Målet er å uttrykke med egen strek hva frihet betyr. Oppfordre dem til å fokusere på tegning og strek, ikke tekst.
Del 2: Start med en samtale i plenum. Hva har de tegnet og tenkt. Snakk deretter om hvordan dere nå kan skape en helhet i tegningene. Hvor der det rom som må fylles, og hva kan de fylles med? Finnes det mønster, linjer eller elementer som kan gjentas? Målet er at elevene må finne måter å knytte tegningene sammen på. Her kan du vise til Ai Weiwei og hvilke visuelle virkemidler han bruker i sine tapeter om flyktningene.

Tips og utstyr du trenger

Tusjer: elevene tegnet med akryltusj av typen Molotow. Denne gir god dekkfarge og finnes i mange farger. I denne oppgaven bruker vi sort tusj på hvit bakgrunn, inspirert av Ai Weiwei.

Forankring i læreplanen LK20