Oppgaver til “På sporet av frihet”

Les igjennom alle oppgavene før du begynner. Oppgavene kan løses enkeltvis, eller de kan gjøres til et større tverrfaglig prosjekt.

1. Refleksjonsoppgave

  • Se den digitale utstillingen “På sporet av frihet”
  • Reflekter rundt begrepet FRIHET: Hva er frihet for meg? Skriv ned svaret ditt.

2. Ta portrett og skriv tekst
Denne oppgaven kan gjerne gjøres i grupper eller sammen med læringspartner.

  • Bruk sitatet om frihet du skrev i oppgave 1
  • Ta et selvportrett eller få en annen til å ta bilde av deg. Ta bilde etter Tom sin “oppskrift”: bruk nøytral bakgrunn, se rett i kamera, la kamera være i øyehøyde, ikke smil, ta bildet i sort-hvitt
  • Lag din egen presentasjon hvor du setter sammen tekst og bilde. Tenk på hvordan du vil presentere bilde og tekst sammen.
  • Avtal med læreren din hvordan oppgaven skal presenteres og leveres.

4. Kunst i samtiden

  • Tom Hatlestad skriver på prosjektets nettside tracingfreedom.com at målet er å samle og dele en globalt mangfoldig samling av definisjoner av ordet frihet og på den måten oppmuntre folk til å reflektere over hvordan ordet blir brukt i det daglige, blant folk generelt men også hvordan styresmakter bruker det og til hvilket formål. Bruk nettsiden og undersøk hvordan Tom Hatlestads kunstprosjekt “På sporet av frihet” kan bidra til å si noe om samfunnet vårt og hvordan han bruker kunst til å belyse utfordringer i vår samtid.

5. Portretter i kunsten

  • Undersøk hvordan portretter er blitt fremstilt opp igjennom kunsthistorien, og hva deres funksjon har vært og er. Analyser de visuelle virkemidlene som blir brukt i portrettene du velger deg. Visuelle virkemidler kan for eksempel være plassering av elementene i bildet og innrammingen av dem, bruk av ulike typer perspektiv, bruke av farge og symboler, kontraster, lys, og overlapping.
  • Hvis du vil jobbe mer med portretter kan du se den digitale utstillingen “Common sensibiliy”. Hvilke visuelle virkemidler legger kunstner Jo Bentdal vekt på i sine portretter?