Kunst fra Kina

Microsoft Word - Kunst fra Kina.doc   Kunst fra Kina_bildefil thumb

En reise i maleri og kunsthåndverk
I forbindelse med Mangfoldsåret 2008 lagde Kunst i Skolen og kunstner Juan Hu en
bildepresentasjon av kinesisk maleri og kunsthåndverk. Målgruppen er elever i grunnskolen og i
videregående skole, samt andre som er interessert i kinesisk kunst og kulturhistorie. Presentasjonen
består av 30 avfotograferinger av kunstverk fra ulike perioder og dynastier fra 400 år f. kr og frem til i
dag. Utvalget gir eksempler på maleri, kalligrafi og kunsthåndverk i ulike materialer som keramikk,
porselen og jade. Bildene er innhentet i samarbeid med The Palace Museum i Beijing. Tekster til
hvert bilde er utarbeidet av Juan Hu, og guider oss gjennom en kunstnerisk reise i Kinas mangfoldige
kunsttradisjon, og gir oss kunnskap om kultur, historie, religion, tenkemåter og kunstneriske teknikker.
Bildepresentasjonen inneholder bildefil og lærerveiledning med tekst til hvert bilde.